tisdag 8 januari 2013

Vem tror dom att dom lurar...?

http://www.friatider.se/vansterextremister-fick-400-000-av-staten

"Att en ledamot av Kulturrådets styrelse också är ledamot av en annan organisations styrelse utgör jäv för ledamoten endast om ledamoten deltar i beredning och beslut i det aktuella ärendet. Så har inte varit fallet i detta ärende." -Mårten Lempert, Kulturrådet

-Visst, dra den där om rödluv...., nej förresten, dra den där om att Sverige gynnas av den nu förda migrationspolitiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar