fredag 8 februari 2013

När frågorna blir för obekväma att prata om....

...får man i stället prata om hur man får pratar om dem.
Snart kommer förmodligen meta-metadebatterna...

onsdag 6 februari 2013

Hatets prästinnor visar offerkoftan i TV...


Låt  mig först klargöra att personliga hot och okvädningsord finns det inget försvar för. Att däremot låtsas om att det s.k hatet gäller alla kvinnor och inte mestadels den media-elit med extrema åsikter gällande t.ex genus, feminism, integration, nationell tillhörighet mm, förefaller enbart löjeväckande. 
Sticker man ut hakan med en massa ideologisk smörja hängande från den, får man nog räkna med att någon är beredd att torka till den medialt.

Att dessa personer, som dessutom har tillgång till de allra största mediekanalerna för att sprida sin värderingar (ofta oemotsagda), gör att offerkoftan passar dem synnerligen illa...