torsdag 9 juli 2015

Kulturmarxismen jobbar vidare med att bryta ned samhällsinstitutioner.Är man historielös så är idén om den perfekta världen sensationellt nydanande och fantastiskt eftersträvansvärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar