fredag 10 juli 2015

Kulturrelativismen krossar klassanalysens koherens...

..
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/postkolonialisters-oheliga-allians-med-islamister-16976?pack=16177

Förstör inte vår enkla dikotomiska världsbild genom att föra in religion, kultur, etnicitet, gener och DNA i diskussionen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar