onsdag 9 september 2015

Sammanbrottet allt närmare...


Alla egenskapers lika värde och utbytbarhet är ett fundament i likhetsdoktrinen. Den sociala samhörigheten och tilliten bryts nu ned i snabb takt. Att inte adressera jobbiga frågor får dem inte att försvinna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar