lördag 16 april 2016

Aningslöshet som politisk metod...Visserligen kommer postmarxisterna lyckas i sitt uppsåt att bryta ned västerlandet, men de kommer snabbt inse att kärleken till verktyget, den ädle vilden, kommer garantera deras egen garrottering...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar