torsdag 7 april 2016

Ett lyckat integrationsarbete...


Kul att de nya svenskarna är så angelägna att ta till sig svenska seder att de övar på att göra majbrasor flera veckor i förväg...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar