söndag 14 augusti 2016

Alla förnekelsers lika värde...


Du kan ju åka ned och tala ISIS till rätta med någon maktdiskurs, Göran!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar