fredag 10 mars 2017

Klart Sverige kan inkludera radikalfeminism och islamism


I ett inkluderande Sverige kan precis alla ståndpunkter, värderingar, åsikter, ideologier, religioner mm, samverka och leva i harmoni bara vi lägger manken till. Politik är att vilja (...framstå som godare än andra)!


Tack till Dan Park för inspiration.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar