fredag 26 januari 2018

Jag ställer upp på principen om alla tacksamheters lika värde...

https://petterssonsblogg.se/2018/01/23/fem-invandrare-doms-till-langa-straff-for-flera-mord/

Tack för allt jag minns

Tack för allt som finns


Tack för himlen

Tack för kväll

Tack för vinden

Tack för fjäll


Tack för allt jag ser

Tack för allt som sker


Tack för renar

Tack för sol

Tack för stenar

Tack för jord

                                                                                                              E Fattigan

måndag 22 januari 2018

måndag 8 januari 2018

Welcome to the dark side....Entrism (eller entryism, möjligen också politisk infiltration) är en politisk taktik, varigenom en viss organisation genom att efter en förutbestämd plan låta vissa av sina medlemmar – som då fortfarande är lojala med sin gamla organisation – söka inträde i en annan organisation, i allmänhet en betydligt större sådan, för att där värva medlemmar till den första organisationen, bygga upp ett inflytande för den första organisationen i den andra organisationen, eller helt enkelt ta över den andra organisationen. Syftet kan också vara att öppet försöka påverka den andra organisationen i en viss riktning.

Wikipedia